Ingrid Kæseler
'EFTERGLØD / AFTERGLOW'

Officinet, Bredgade 66, 1260 København K
5. nov. - 18. dec. 2016
åben tirs-fre 12-15, ons 12-18, lør-søn 12-17
   
 
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: 'EFTERGLØD / AFTERGLOW, Efterglød, turkis/violet' 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 180 cm
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow, turkis/violet' 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 180 cm
Ingrid Kæseler: 'EFTERGLØD / AFTERGlOW, gul/sort', 2016, akryl på aluminium og gaze, detalje
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow, gul/sort', 2016, akryl på aluminium og gaze, detalje
Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view

Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view

Ingrid Kæseler: EFTERGLØD / AFTERGLOW installation view
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow' installation view
Ingrid Kæseler: 'EFTERGLØD / AFTERGLOW, gul/sort', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 210 cm
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow, gul/sort', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 210 cm
Ingrid Kæseler: 'EFTERGLØD / AFTERGLOW, rød/orange', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 240 cm
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow, rød/orange', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 240 cm
Ingrid Kæseler: 'EFTERGLØD / AFTERGLOW, blå/brun', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 190cm
Ingrid Kæseler 'Efterglød / Afterglow, blå/brun', 2016, akryl på aluminium og gaze, 280 x 190cm

Fotograf: Torben Petersen

Pressemeddelelse:

Efterglød

Billedkunstner Ingrid Kæseler udstiller nye værker i Officinet. 

Udstillingen 'Efterglød' forener modsætninger i en findyrket abstrakt æstetik, hvor der ballanceres mellem det delikate og ophøjede og det rå og direkte.

Farve løber via akryl-indfarvede striber ned gennem installationen og indtager den med rød, gul, grøn og blå. Striberne er udskåret i nylongaze og sammensat til store membraner af ren, stærk farve.

Værkerne i udstillingen består af blødt og hårdt forenet i eet - en farvet membran og en aluminiumsplade. På et tidspunkt har de to dele været sammensmeltede, men er nu splittede. Materialerne står hårdt overfor hinanden, og de indbyggede kontraster er store. Transparent/lukket, intens/diffus og samlet/skilt.

Dobbeltværkerne bærer tydelige sport af arbejdsprocessen, hvor farven og liniesystemerne, gennem en transformation, er overført fra een del af værket til en anden. Farven er trukket og hevet ud af membranen og afsat som et kæmpe aftryk på aluminiumspladen. Ved således at grave sig ind i farven, at fjerne noget materiale, åbner der sig et 'vindue' i membranen ind til et diffust, transparent rum, med en passage ind til farvens essens - en æterisk efterglød.

Ser man igennem dette subtilt farvede vindue, og bevæger man sig forbi værkerne, der ophængt i rummet danner et delikat arkitektonisk rum, opstår en spejling og en flimrende effekt af de to værkdele, der blander sig med hinanden i denne delte og splittede dobbeltstruktur.


Press release:

Afterglow

Visual artist Ingrid Kæseler exhibits new works in Officinet.

The exhibition 'Afterglow' unites opposite features in sophisticated abstract aesthetics where delicate and elevated aspects are balanced with raw and direct elements.

Colour flows in the form of acrylic dyed stripes down through the installation and occupy it with red, yellow, green and blue. The stripes are cut from nylon gaze and assembled into large membranes of pure strong colour.

Each of the works at the exhibition combines soft and hard in a coloured membrane and a sheet of aluminium. At one point the two elements have been merged together but are now divided into two. The materials contrast each other and mediate characteristics like transparent/closed, intense/diffuse and combined/divided.

The double works show clear traces from the working process where the colour and the system of lines through the transformation have been transferred from one part of the work to the other. The colour has been dragged and pulled from the membrane and left as a large imprint on the aluminium sheet. The removal of material - the digging into the colour - opens a window in the membrane into a diffuse and transparent space with a passage to the essence of the colour - an ethereal afterglow.

The works form a delicate architectural space when mounted in the exhibition room. Looking through the subtle coloured window while passing by the works creates a flickering effect where the two work pieces interferes with each other in this divided double structure.